Thông tin Buyers – Fish & Seafood

1.  Thông tin chi tiết 4.685 nhà nhập khẩu trong ngành Fish & Seafood từ 145 quốc gia .

 

 

2. Thông tin nhà nhập khẩu bao gồm :

  • Tên công ty, địa chỉ
  • Số phone, Email
  • Website
  • Sản phẩm nhập
  • Linked in (Nếu có)

 

 

 

3. Các Nhà Nhập Khẩu Đến Từ Đâu

– Europe: 2.497 công ty từ các nước: Albania, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom …

– North America: 1017 công ty từ Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Haiti, Mexico, United States …

– South America: 251 công ty từ Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Paraguay, Peru, Uruguay …

– Africa: 87 công ty từ Algeria, Egypt, Ethiopia, Ghana, Mauritius, Nigeria, South Africa …

– Oceania: 197 công ty từ Australia, Fiji, New Zealand …

– Asia: 636 công ty từ Afghanistan, Bahrain, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, Vietnam, Yemen 

 

 

4. Vì Sao Nên Lựa Chọn Bestfoodimporters

Bestfoodimporters.com là một nguồn thông tin hàng đầu dành riêng cho các nhà sản xuất thực phẩm. Chúng tôi chỉ tập trung vào các công ty từ các ngành công nghiệp thực phẩm và chú trọng vào cung cấp chất lượng của dữ liệu hơn số lượng dữ liệu.

– Xác minh từng khách hàng: Mỗi liên lạc sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi được thêm vào cơ sở dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo các công ty đang là nhập khẩu, phân phối.

– Cập nhật dữ liệu mới: Các dữ liệu được cập nhật 3 tháng 1 lần. Mỗi lần cập nhật chúng tôi loại bỏ dữ liệu cũ và thêm vào dữ liệu mới.

Để được DEMO xem trực tiếp, xin liên hệ OCEANB2B .