Thông Tin Buyers – Spices, Herbs & Seasonings

1. Dữ liệu thông tin chi tiết của 5.355 nhà nhập khẩu trong ngành Fruit & Vegetables từ 157 quốc gia trên thế giới

 

 

2. Thông tin nhà nhập khẩu bao gồm :

  • Tên công ty, địa chỉ
  • Số phone, Email
  • Website
  • Sản phẩm nhập
  • Linked in (Nếu có)

 

 

 

3. Các Nhà Nhập Khẩu Đến Từ Đâu

– Europe: 2.728 công ty từ các nước: Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, UK.

– North America: 1.220 công ty:  Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Canada, Costa Rica, Curaçao, Dominican Rep., Guatemala, Haiti, Mexico, Panama, Puerto Rico, USA.

– South America: 332 công ty: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

– Africa: 109 công ty: Algeria, Botswana, Egypt, Ghana, Kenya, Mauritius, Morocco, Nigeria, South Africa, Uganda

– Oceania: 295 công ty: Australia, Fiji, New Zealand

– Asia: 671 công ty: Bahrain, Bangladesh, Brunei, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, Vietnam.

 

 

4. Vì Sao Nên Lựa Chọn Bestfoodimporters

Bestfoodimporters.comlà một nguồn thông tin hàng đầu dành riêng cho các nhà sản xuất thực phẩm. Chúng tôi chỉ tập trung vào các công ty từ các ngành công nghiệp thực phẩm và chú trọng vào cung cấp chất lượng của dữ liệu hơn số lượng dữ liệu.

– Xác minh từng khách hàng: Mỗi liên lạc sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi được thêm vào cơ sở dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo các công ty đang là nhập khẩu, phân phối.

– Cập nhật dữ liệu mới: Các dữ liệu được cập nhật 3 tháng 1 lần. Mỗi lần cập nhật chúng tôi loại bỏ dữ liệu cũ và thêm vào dữ liệu mới.

 

Để được DEMO xem trực tiếp, xin liên hệ OCEANB2B .