Global Plus – Thông tin vận đơn 26 quốc gia

Dịch vụ Global Plus thuộc nguồn vận đơn Bill of lading của Tradesparq, cung cấp thông tin vận đơn xuất nhập khẩu của 26 quốc gia, bao gồm các nước: Mỹ, India, Pakistan, Korea, Japan, UK, Russia, Ukaraine, France, Germany, Mexico, Panama, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Kazakhstan, Uzbekistan, Philippines và Vietnam.

 

Để xem DEMO với tất cả sản phẩm, xin liên hệ số Hotline để được hỗ trợ chi tiết:

HCM: 09.666.555.05

HN: 0908.24.60.60