Thông Tin Buyers – Tea & Coffee

1.  Thông tin chi tiết của 4.735 nhà nhập khẩu trong lĩnh vực Tea & Coffee từ 149 quốc gia .

 

 

2. Thông tin nhà nhập khẩu bao gồm :

  • Tên công ty, địa chỉ
  • Số phone, Email
  • Website
  • Sản phẩm nhập
  • Linked in (Nếu có)

3. Các Nhà Nhập Khẩu Đến Từ Đâu– Europe: 2274 công ty từ các nước: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom .

– North America: 700 công ty:  Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Dominican Rep., Mexico, Panama, Puerto Rico, United State.

– South America: 169 công ty: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

– Africa: 69 công ty: Algeria, Botswana, Egypt, Ghana, Mauritius, South Africa, Tanzania

– Oceania: 143 công ty: Australia, Fiji, New Zealand

– Asia: 496 công ty: Bahrain, China, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Syria, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, Vietnam, Yemen

4. Vì Sao Nên Lựa Chọn Bestfoodimporters

Bestfoodimporters.com là một nguồn thông tin hàng đầu dành riêng cho các nhà sản xuất thực phẩm. Chúng tôi chỉ tập trung vào các công ty từ các ngành công nghiệp thực phẩm và chú trọng vào cung cấp chất lượng của dữ liệu hơn số lượng dữ liệu.

– Xác minh từng khách hàng: Mỗi liên lạc sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi được thêm vào cơ sở dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo các công ty đang là nhập khẩu, phân phối.

– Cập nhật dữ liệu mới: Các dữ liệu được cập nhật 3 tháng 1 lần. Mỗi lần cập nhật chúng tôi loại bỏ dữ liệu cũ và thêm vào dữ liệu mới.

Để được DEMO xem trực tiếp, xin liên hệ OCEANB2B .