https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-125573562-2">

Shipments PRO – Dữ liệu vận đơn của Mỹ

Dịch vụ Shipment PRO thuộc nguồn dữ liệu Bill of Lading của Tradesparq, cung cấp thông tin vận đơn nhập khẩu từ hải quan Mỹ,  khi sử dụng dữ liệu này, bạn sẽ biết được chi tiết tên nhà nhập khẩu và các giao dịch liên quan với mọi từ khóa sản phẩm .

=> Bước 1: Nhập từ khóa sản phẩm – Chọn khung thời gian cần xem :

=> Bước 2: Xem Email nhà nhập khẩu và Vận đơn (Bill of Lading) .

Email nhà nhập khẩu chỉ là nguồn tham khảo vì cũng có nhà nhập khẩu sẽ không có email . Bạn click vô hình hộp thư để xem Email và click vô chữ “Detail” để xem Bill of Lading.

 

=> Bước 3: Xem chi tiết từng Shipment và tải về máy tính bằng chức năng export.

=> Bước 4: Xem ai đang bán hàng cho nhà nhập khẩu này

Nếu cần tư vấn, hỗ trợ chi tiết, xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc dưới đây.