Dịch vụ nổi bật

 • Fordaq.com

 • Tradesparq.com

 • Tradeatlas.com

 • Kompass.com

 • Ec21.com

 • Bestfoodimporters.com

Fordaq.com - Trang TMĐT chuyên ngành Gỗ và Nội Thất

 • Thành viên Vàng

  – Hiển thị cao nhất, Banner nổi bật
  – Tiếp cận không giới hạn khách hàng
  – Xác minh cơ bản đối tác trước khi giao dịch

  Xem thêm
 • Thành viên Bạc

  – Hiển thị cao
  – Tiếp cận các nhu cầu mua trên Fordaq
  – Xác minh cơ bản khách hàng

  Xem thêm
 • Thành viên Đồng

  – Hiển thị cao
  – Tiếp cận các nhu cầu mua trên Fordaq
  – Tối ưu hóa qua các công cụ tìm kiếm

  Xem thêm
 • +10 Năm phục vụ

  Thành lập năm 2009,
  với ý tưởng giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có thêm nhiều kênh giao dịch để tìm khách hàng

 • 3 Kênh tìm kiếm nhà nhập khẩu

  1. Trang thương mại điện tử B2B
  2. Dữ liệu Bill of Lading
  3. Dữ liệu các nhà nhập khẩu toàn cầu

 • 2 Hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp ngành Gỗ

  1. Đăng miễn phí các sản phẩm và nhu cầu mua hàng
  2. Hỗ trợ xác minh đối tác để giao dịch an toàn hơn .

TRADESPARQ.COM - Cung cấp dữ liệu vận đơn 26 quốc gia: Mỹ, UK, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Russia, India, Indonesia, ...

TRADEATLAS.COM - Cung cấp thông tin cập nhật các nhà xuất, nhập khẩu toàn cầu. Thông tin được lấy từ dữ liệu vận đơn & HQ quốc tế

Xem thêm

KOMPASS.COM - Trang TMĐT số 1 tại thị trường Châu Âu

 • Easybusiness Worldwide

  – Khai thác danh bạ doanh nghiệp của Kompass
  – Hệ thống lọc chi tiết với từng sản phẩm cụ thể
  – (Không có gian hàng cao cấp)

  Xem thêm
 • Booster International

  – Gian hàng cao cấp hiển thị cao
  – Sản phẩm đặt nổi bật
  – Hỗ trợ danh sách Buyers

  Xem thêm

BESTFOODIMPORTERS.COM - Cung cấp thông tin các nhà nhập khẩu trong ngành Thực Phẩm

Xem thêm

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU